Služby

Níže uvedený seznam výkonů není kompletním výčtem všech nabízených služeb. Případné dotazy zodpovíme osobně či telefonicky.

 

DENTÁLNÍ HYGIENA

Nově se prosazující oblast péče o chrup nejen v oblasti prevence, ale také v eliminaci škodlivých faktorů zhoršujících stav chrupu, a zejména dominující při bezbolestné péči o krásný úsměv (bělení zubů, odstraňování zubního kamene a nežádoucí pigmentace povrchu zubů).

 

BĚLENÍ ZUBŮ

Není přesvědčivější důkaz o tom, že něco bezpečně a spolehlivě funguje, než když lékař, který provádí bělení zubů na pacientech, aplikuje tuto metodu úspěšně také sám na sobě. Pacienti se právě o tom mají možnost kdykoliv sami přesvědčit při osobní návštěvě u naší specialistky…

 

PREVENCE

Aby úsměv byl stále dokonalý, je třeba dodržovat zásady zubní prevence, která sestává z pravidelných půlročních preventivních kontrol už od útlého dětského věku. Okolo dvou let věku by měl dětský pacient poprvé vstoupit do zubní ordinace na první preventivní prohlídku. Jen tak je možné včas podchytit možné problémy s prořezávajícím se chrupem a následně s prořezáním stálých zubů.

 

ESTETIKA

V naší praxi se běžně setkáváme s problematikou úpravy nevyhovujícího tvaru zubu, mezizubních mezer a postavení zubu, které je možno esteticky dokonale řešit při využití kvalitních fotokompozitních materiálů. To má význam nejen estetický, mnohdy je zásadně pomoženo výslovnosti a jsou vyřešeny i psychické problémy, které mohou být s podobnými stavy spojeny. Pro řešení těchto problémů používáme systém KOFFERDAM.

 

ZAVÁDĚNÍ ZUBNÍCH IMPLANTÁTŮ

Možno nahradit jeden zub, více zubů, dokonce řešit i zcela bezzubé pacienty. Při vhodných kostních podmínkách je možno zavést zubní implantát ihned, při nedostatku kostní tkáně je možno tuto doplnit: augmentace, doplnění kostními štěpy a remodelace kosti. V závislosti na kvalitě kosti probíhá vhojování implantátu od několika týdnů do několika měsíců. Poté je možno osadit vhojené implantáty buďto jednoduchou korunkou, můstkem, nebo hybridní protézou.

V dentálním centru NOVODENT pracujeme s několika implantačními systémy (BIOMET 3i – USA, REPLACE – SWEDEN). Volbu provádíme s ohledem na vhodnost aplikace daného implantátu v konkrétních poměrech u daného pacienta. Možností je vždy několik, z nichž vždy vybereme tu optimální.

 

ZUBNÍ PROTETIKA

Náhrada části zubní tkáně jednoho zubu až náhrada všech zubů. Existuje mnoho řešení z hlediska použitých materiálů i míry komfortu, který daná náhrada skýtá. Preferujeme vždy fixní řešení ztráty chrupu oproti řešení snímatelnou protézou, které nepovažujeme za ideální. Kromě funkční rehabilitace pacienta klademe velký důraz na estetické řešení při respektování zásady „k dokonalé osobnosti patří dokonalý chrup“. Proto v poslední době preferujeme ošetření zejména celokeramickými náhradami – korunkami a fazetami.

 

ZUBNÍ CHIRURGIE

Provádíme běžně komplikované extrakce zubů, resekce kořenových hrotů s následnou augmentací čelistních kostí spojenou s membránovými technikami.

V případě nutnosti umíme kost doplnit například (v horní čelisti) metodou „sinus lifting“ nebo doplněním alveolárního výběžku dolní čelisti umělou kostí a vytvořit vhodné podmínky pro implantaci v horní i dolní čelisti.

Pro urychlené a nekomplikované hojení po provedeném chirurgickém výkonu využíváme systémové enzymoterapie a dalších progresivních léčebných postupů (analgetika, terapeutický laser, BAUER BANDAGE, v indikovaných případech cílená antibiotická clona).

 

PARODONTOLOGIE

Léčbu provádí specialista konzervativně v úzké spolupráci s hygienistkou – odstraňování zubního kamene, eliminace faktorů spolupůsobících při rozvoji parodontopatií, motivace ke správné ústní hygieně. Operativu provádíme na parodontu postižených zubů včetně doplnění chybějící kosti s cílem zachování stávající dentice. Na náročnější výkony odkazujeme na specialisty v daném oboru.

 

ORTODONCIE

Léčbu zubních a čelistních anomálií vyžadujících korekce pomocí zejména fixních aparátů naše praxe přímo neposkytuje, spolupracujeme se specialistou.

 

ANALGOSEDACE

U výkonů, které jsou pro pacienta nepříjemné natolik, že by jejich provedení jinak stále odkládal, můžeme nabídnout jejich řešení v analgosedaci. To je stav, ve kterém pacient nevnímá bolest při výkonu a je uveden do spánku. Po probuzení nemá nepříjemné vzpomínky na zákrok. Průběh analgosedace řídí zkušený anesteziolog. Pacient odchází s odstupem 1 až 2 hodin po ukončení výkonu domů s doprovodem.